Kamrat
Kamrat
Kamrat
Loggin in Registrera dig på Kamrat Sök Info
Annonsera på Kamrat
 

Statistik över Kamrats medlemmar

Här nedan har vi samlat statistik över medlemmar och besökare av www.kamrat.com. All information nedan genereras automatiskt ur våra system och uppdateras varje morgon kl 05:00.
Kamrat finns även med på SIS-Index som sammanställer trafikdata svenska webbplatser.
Länk till SIS-Index: http://www.sis-index.se
 

Åldersfördelning:
  Ålder Antal konton Andel  
  1-9 år  
0
 
?%
 
  10-13 år  
0
 
?%
 
  14-17 år  
0
 
?%
 
  18-21 år  
0
 
?%
 
  22-25 år  
0
 
?%
 
 

26-30 år

 
0
 
?%
 
  31-35 år  
0
 
?%
 
  36-40 år  
0
 
?%
 
  41-50 år  
0
 
?%
 
  51-60 år  
0
 
?%
 
  61+ år  
0
 
?%
 
  ?  
0
 
?%
 
  Totalt:
0
100%  
För detaljerad åldersfördelning, klicka här

  Könsfördelning:
  Tjejer   72,64%  
  Killar   27,36%  


Genomsnittlig inloggningstid:
  Tid per inloggning  
37:53 (mm:ss)
 
  Total inloggninstid per "aktiv dag"  
55:16 (mm:ss)
 

Nyregistreringar per dag (*):

Tillväxt av medlemsantal (*):

Inloggningar:

*) De båda övre kurvorna inkluderar inte medlemmar som registrerat sig och sedan avregistrerat sig igen (kurvorna visar alltså när de nu aktiva medlemmarna registrerade sig på Kamrat). Om man även hade inkluderat konton för medlemmar som avregistrerat sig igen skulle kurvorna bli mer linjära, men landa på samma slutvärde.