Regler och villkor på Kamrat
 


Vår målsättning är att ingen ska behöva känna sig trakasserad eller på annat sätt besvärad när man vistas på Kamrat! Vi har därför här formulerat lite regler för vad som är tillåtet och inte tillåtet på denna webbplats. Våra regler är på vissa punkter hårdare än svensk lag, så det är viktigt att du läser igenom vad som gäller när du är inloggad hos oss.

Och kom ihåg:
När du är inloggad på Kamrat så är du gäst här. Snälla, uppför dig som en sådan! :)

Som registrerad medlem på Kamrat förutsätts du alltid acceptera och följa alla regler och villkor på denna sida, så du bör gå hit lite då och då läsa vad som gäller. Du kan alltid läsa dessa regler genom att klicka på INFO i menyn, och sedan på knappen REGLER PÅ KAMRAT. Vi kommer inte att göra några omvälvande ändringar i villkoren (i så fall går vi ut med det i ett utskick), men det kan hända att vi gör små ändringar och tillägg eller formulerar om vissa stycken för att förtydliga vad som gäller på Kamrat.

 
1. Syftet med Kamrat

Syftet med Kamrat är enkelt: Kamrat ska vara en levande plats på Internet där alla människor ska kunna träffas och ha roligt, oavsett kön, bakgrund och ålder, men du måste ha fyllt 15 år för att bli medlem på Kamrat.

Syftet med Kamrat är inte att vara någon form av sexuell kontaktförmedling. Detta innefattar såväl relationer i verkliga livet som i form av cyber- och telesex.

Syftet med Kamrat är inte att vara ett forum för publicering av olagligt material, pornografiskt eller sexrelaterat material, rasistiskt, nazistiskt eller på annat sätt kränkande material.

De användare som inte beaktar dessa grundläggande principer riskerar att bli borttagna och spärrade utan förvarning.

2. Regler

- Det är inte tillåtet att göra pornografiska eller sexrelaterade uttalanden på sin kamratsida, genom sitt användarnamn eller någon annanstans på Kamrat (t.ex. i Kamrats Live-funktion).

- Det är inte tillåtet att använda Kamrat för att söka sexuella kontakter. Detta gäller sexuella relationer såväl i verkliga livet som i form av tele- och cybersex (via exempelvis Skype och webbcam).

- Det är inte tillåtet att uttrycka nazistiska, rasistiska eller på annat sätt kränkande åsikter om någon annan på Kamrat. Detta gäller formuleringar som riktar sig såväl till folkgrupper som till enskilda individer.

- Det är inte tillåtet att göra reklam eller marknadsföra kommersiella produkter eller tjänster via Kamrat.

- Vi tillåter aldrig att äldre har konversationer av sexuell karaktär med minderåriga på Kamrat. Det leder automatiskt till uteslutning och permanent spärr! Vår bedömning av vad som räknas som "sexuell karaktär" är diktatorisk, enväldig och kan ej överklagas. Vi har även rätt att agera redan vid misstanke om att en användare har för avsikt att söka sexuella kontakter på Kamrat. Denna regel är till för att skydda våra unga medlemmar på Kamrat och för att främja syftet med Kamrat (se punkt 1 överst på denna sida).
OBS: Även minderåriga som söker sexuella kontakter med äldre kastas ut och spärras, men som vuxen har man dock alltid ett större ansvar att säga stopp!

- Det är inte tillåtet att göra "massutskick" av meddelanden till andra användare. Detta innfattar exempelvis kedjebrev, reklamutskick eller förslag om cybersex och andra sexuella anspelningar. Det är inte heller tillåtet att skicka ut meddelanden i stil med "Har du kik?", "Har du webbcam?" eller liknande.

- Det är inte tillåtet att använda Kamrat för att hota, smutskasta eller på annat sätt kränka någon annan person.

- Det är inte tillåtet att försöka ta sig in på andras konton genom att gissa lösenord. Detta betraktas som ett intrångsförsök.

- Låt inte någon annan få tillgång till ditt lösenord på Kamrat! Vi kan endast hjälpa dig med "borttappat lösenord" om du har fyllt i en giltig epostadress någonstans i Kamrat. Om du ger någon annan tillträde att logga in på din sida kan han/hon byta lösenord och ta bort/ändra epostadressen du fyllt i, och då kan vi inte längre hjälpa dig att komma in på din kamratsida.

- Det är inte tillåtet att använda specialutvecklade applikationer, script eller robotar för att besöka Kamrat eller göra automatiska anrop till Kamrats webbservrar. Endast klienter som granskats och godkänts av oss är tillåtna att använda (vi tillåter givetvis alla vanliga, generella webbläsare i datorer och mobiltelefoner).
Anledningen till att vi är restriktiva med detta är att vi vill att de som besöker Kamrat ska vara människor - inte datorprogram och "robotar" :) Kamrats tjänster är uppbyggda och dimensionerade för vanliga webbläsare, riktiga människor och normal webbtrafik.

3. Regler för bilder på Kamrat

Du kan ladda upp en egen bild som hamnar direkt på din personliga sida. Innan bilden visas kommer vi först att granska den för att förhindra att olämpliga bilder exponeras på Kamrat. Om den blir godkänd så dyker den automatiskt upp på din sida, annars får du ett meddelande i brevlådan med information om att bilden bryter mot våra regler. Granskningen kan ta upp till 24 timmar. OBS: Du är dock alltid själv ansvarig för allt innehåll på din kamratsida, även bilder, och även för bilder som blivit godkända av oss i granskningen. Kamrat tar alltså inte på sig ansvaret för att bilder på våra medlemmars sidor följer upphovsrätt och andra lagar. Vår granskning ska enbart ses som ett filter för att sålla bort bilder som uppenbart strider mot lagen eller mot våra regler, och du som sidans ägare ansvarar fortfarande själv för att allting på din sida följer gällande lagar och bestämmelser.

Om du är under 18 år bör du fråga dina föräldrar innan du laddar upp en bild.

Syftet med bilden på profilsidan är helt enkelt att andra på Kamrat ska kunna se hur du ser ut! :) Tanken är alltså att bilden ska föreställa dig och inte någon annan. Viktigt är också att du som laddar upp bilden äger rättigheten till den - det ska alltså i princip vara du som tagit bilden!

Vi kommer inte att tillåta:

- Bilder av pornografisk karaktär eller som bedöms alltför "lättklädda" (detta kan även innefattar t.ex. killar som poserar utmanande med bar överkropp)
- Bilder med rasistiskt, eller på annat sätt kränkande innehåll
- Bilder utan upphovsmannens godkännande (t.ex. bild på filmstjärna, etc.)
- Bilder med någon annan webbadress på
- Tecknade bilder och grafiska symboler

Eftersom vi vet att många inte vill eller får lov att lägga ut foto på sig själv på internet, så godkänner vi även bilder som ser ut att vara egna foton på t.ex. egna husdjur, bilar, mopeder, etc.

I bildgalleriet som VIP-medlemmar har på sin sida är vi inte riktigt lika hårda i vår bedömning när vi granskar, och där godkänner vi även bilder med t.ex. flaggor, symboler, tecknad grafik, bilder med andra webbadresser på, osv. Det är dock viktigt att veta att det fortfarande är du som laddar upp bilden som bär ansvaret för att den inte strider mot gällande lagar och bestämmerlser.

Vi på Kamrat förbehåller oss rätten att enväldigt avgöra om en bild ska godkännas eller ej.
Vi har också rätt att i efterhand ta bort en bild som tidigare blivit godkänd.

4. Åtgärder vid regelbrott

Vid misstanke om regelbrott, och vid klagomål eller tips om att någon användare brutit mot våra regler, har vi full rätt att kontrollera innehållet på användarens sida samt innehållet i de meddelanden som han/hon skickat till andra på Kamrat.

Om vi finner användaren skyldig till regelbrott, kan vi i mindre allvarliga fall skicka en varning i form av ett meddelande från något av följande användarkonton: "Admin", "Admin2", "Admin3", "Admin4", "Admin5" här på Kamrat.

Om regelbrottet är av mer allvarlig karaktär och uppenbart strider mot reglerna, kan vi kasta ut användaren från Kamrat utan förvarning. Vi kan även spärra en dator från Kamrat permanent.
OBS: Eventuell erlagd betalning för VIP-medlemskap, Live eller andra betaltjänster på Kamrat återbetalas ej!

I fall då regelbrott även kan misstänkas bryta mot svensk lagstiftning kan även polisen kontaktas.
Vi kan då skicka fullständiga uppgifter om användarkonton till polisen (inklusive fullständig meddelandelogg, IP-adresser, etc). Om du anser att du blivit utsatt för lagbrott på Kamrat och vill göra en polisanmälan mot någon som betett sig illa mot dig, så ska du kontakta ditt lokala poliskontor. Där får du hjälp och de kan avgöra om det finns tillräcklig grund att väcka åtal. Vi är också mycket tacksamma om du kontaktar oss (se mailadress längst ner på denna sidan) så att vi får information om vad som hänt. Om polisen sedan kontaktar oss kan vi lämna ut fullständiga uppgifter om berörda användarkonton. Som registrerad medlem på Kamrat godkänner du ovanstående policy.

5. Kamrats ansvar

Vi avsäger oss allt ansvar i fall då något fel i tjänsten skulle medföra att t.ex. meddelanden eller medlemssidor av någon anledning försvinner eller förstörs. Detta är dock mycket ovanligt, och har aldrig inträffat utom vid något enstaka fall under alla år som Kamrat funnits. Vi ansvarar ej heller för eventuell skada och förlust som kan uppstå vid driftavbrott i tjänsten. Vi har inte möjlighet att återbetala erlagd betalning för VIP-medlemskap vid driftavbrott, men vid längre avbrott (mer än 3 dygn) kan vi förlänga alla aktiva VIP-medlemskap med den tid tjänsten legat nere.

Kamrat ansvarar inte för det innehåll (vare sig i form av text eller bild) som våra medlemmar publicerar på Kamrat. Kamrat ansvarar inte heller för innehållet i de meddelanden som skickas via Kamrat. Du som användare är alltså själv helt ansvarig för allt som finns på din kamratsida, i de meddelanden du skickar, i de Live du skriver, etc.

Kamrat ansvarar inte för någon form skada på datorer eller annan utrustning. Vi ansvarar heller inte för eventuell personskada som kan sättas i samband med tjänsten - detta omfattar såväl fysisk som psykisk skada.

6. Betaltjänster på Kamrat

Att vara vanlig medlem på Kamrat är helt gratis. Men för de som vill ha lite extra funktioner finns det även saker hos oss som kostar pengar. Man kan t.ex. välja att vara VIP-medlem, och detta ger dig fler funktioner och finesser på Kamrat (läs mer om VIP och vad som ingår genom att klicka på "VIP" i menyn när du är inloggad på Kamrat). Vi har även en s.k. Live-tjänst som låter dig skriva meddelanden som visas för alla inloggade medlemmar under Kamrats meny. Betalning för VIP-medlemskap och Live kan göras med betal-SMS, betalsamtal eller med betalkort. Våra betaltjänster via SMS och betalsamtal tillhandahålls av Cellsynt som hanterar alla betal-SMS inom Norden och betalsamtal inom Sverige. Betalningar med betalkort tillhandahålls av DIBS som hanterar alla transaktioner som görs med betalkort på Kamrat.

Den som äger och står som ansvarig för det telefonabonnemang eller det betalkort som köp på Kamrat görs från är betalningsansvarig för köpet. Om du är under 18 år måste du ha tillåtelse från dina föräldrar innan du genomför ett köp med på Kamrat - även om det t.ex. görs med SMS från din egen telefon! Notera också att alla betal-SMS alltid kostar det belopp som står angivet, även om det ingår s.k. "fria SMS" i ditt mobilabonnemang.

Betaltjänsterna levereras av:
Mulligt Media AB
Box 5385
102 49 Stockholm
Org.nr 556999-1507

SMS-betalfunktionen och betalsamtal hanteras av Cellsynt, och det är de som kommer att stå på telefonräkningen.

Alla betaltjänster på Kamrat levereras på direkten efter att betalningen genomförts. Användarkontot på Kamrat kommer direkt att fyllas på med det VIP-medlemskap eller de Live-meddelanden du har betalat för.
Alla priserangivelser överallt inkluderar moms. Ångerrätt gäller ej vid köp av våra betaltjänster.

Vid eventuella problem och frågor ang. betaltjänsterna på Kamrat, kontakta i första hand vår kundtjänst på support@kamrat.com. Glöm inte att uppge t.ex. från vilket mobilnummer du SMS:ade, vilket användarnamn du köpt tjänsten till, samt en beskrivning av vad som gått snett, så hjälper vi dig!

Kundtjänst för SMS-betalningar nås på mail smssupport@kamrat.com, men som sagt, kontakta i första hand Kamrats support för snabbast och bäst hjälp (support@kamrat.com).

7. Kamrats policy om personuppgifter

Personuppgifter
Alla personuppgifter som finns på Kamrat är inskrivna av våra medlemmar själva, och därigenom har alla medlemmar gett sitt samtycke till att vi lagrar denna information. Som användare ansvarar du själv för den information som finns på din personliga sida och i de meddelanden och Live du skickar på Kamrat. Vi på Kamrat använder inte användarnas personuppgifter på något annat sätt än för själva webbplatsens funktion - nämligen att andra medlemmar ska kunna läsa det du vill berätta om dig själv.

Vi lagrar alla medlemssidor, alla Live och alla meddelanden tillsammans med IP-adresser i minst 1 år.
Detta gäller även medlemssidor och meddelanden som raderats.

Om användaren själv godkänt att ta emot reklam till exempelvis sin e-postadress kan vi och våra annonsörer göra reklamutskick till denna adress. I alla eventuella utskick ska det dock finnas möjlighet att avregistrera sig och avbeställa framtida reklam från annonsören.

Cookies
Som i stort sett alla avancerade webbplatser, så använder även Kamrat så kallade cookies. En cookie är som en liten textfil som webbservern skickar till webbläsaren, och som lagras på besökarens dator. Denna cookie skickas sedan tillbaka till webbservern när besökaren återvänder till webbplatsen.

Kamrat använder cookies för att kunna hålla reda på om du är inloggad eller inte, för att underlätta för dig när du besöker Kamrat, och syftet med de cookies som används är enbart att kunna erbjuda den funktionalitet, service och säkerhet vi vill uppnå på Kamrat. Den information som Kamrat lagrar i cookies är anonym och innehåller inga personuppgifter.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan dock inte vara inloggad hos oss då - Kamrat fungerar inte utan cookies.

Sedan 2011-07-01 krävs, enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389), ett aktivt samtycke från besökare på en webbplats för att använda cookies. Då alla medlemmar på Kamrat aktivt har godkänt alla regler och villkor på denna sida när man registrerade sig ger man som medlem här också sitt aktiva samtycke till att cookies används.

8. Anmälan om regelbrott

Om du träffar på någon användare på Kamrat som du anser bryter mot reglerna så är du mycket välkommen att tipsa oss så tar vi oss en titt. Använd hellre nedanstående mailadress än att kontakta oss på något av Admin-kontona inne på Kamrat vid brådskande ärenden. På nedanstående mail finns alltid någon i vår personal som tar emot och behandlar ditt ärende senast nästföljande vardag. Admin-kontona inne på Kamrat är personliga för våra olika medarbetare, och ibland är vi ju också lediga och har semester :)
Men på mailen finns som sagt alltid någon som läser senast nästa vardag (oftast snabbare än så).

Tipsa oss på e-post: support@kamrat.com
Du kan givetvis också kontakta oss på ovanstående mailadress om du har något annat på hjärtat. (anledningen att vi har en hotmail-adress är att våra medarbetare enkelt ska kunna jobba med anmälningar och mail även då de är på resande fot, och att hotmail ger ett gott skydd mot virus och spam)