2016-12-07
 


 

   Angående senaste dagarnas uppmärksamhet i sociala medier  
     
  De senaste dagarna har grooming och Kamrat uppmärksammats i sociala medier, och folk har på vissa sajter uppmanats att "nätvandra", bl.a. på vår sajt för att skydda, hjälpa och försvara barn. Vi vill med anledning av detta skriva om hur vi ser på denna problematik, hur vi jobbar och varför vi inte tycker det är en bra idé att tackla denna problematik genom att registrera sig under falsk identitet.  
     
   Nätvandring under falsk identitet  
     
 

Att nätvandra på Kamrat är helt okej, och vi har haft nätvandrare från exempelvis Svenska Kyrkan, Maria Ungdom, Fryshuset, m.fl. på Kamrat under många års tid. Begreppet "nätvandrare" är etablerat, och det betyder inte "jaga pedofiler under falsk identitet"! Ett orubbligt krav för alla på Kamrat är man följer Kamrats regler och villkor. Vi kan inte ge utökade befogenheter eller tillåta någon att bryta mot de regler som gäller för alla andra medlemmar, även om syftet är gott. Det är t.ex. inte tillåtet att registrera sig med falsk ålder, och/eller ladda upp en profilbild som man hittat på nätet som lockbete för att jaga pedofiler (tänk på att det är verkliga barn, även på "hittade bilder från nätet" - skulle du vilja att ett foto på ditt eget barn användes i sådana här sammanhang utan ditt samtycke?)

Det är också väldigt viktigt att alla medlemmar, även s.k. nätvandrare eller vad man vill kalla sig, anmäler till oss om de uppmärksammat något som kan bryta mot våra regler. Annars har vi ingen möjlighet att veta vad som hänt, och ingen möjlighet att agera. Vi är helt beroende av tips och anmälningar för att veta vad som hänt, och vi tar oss inte rätten att "tjuvläsa" privata meddelanden mellan våra medlemmar utan misstanke om regelbrott.

Vi vet att problematiken kring pedofiler på nätet är något som väcker starka känslor - det gör det även hos oss - och vi vet att många vill engagera sig och hjälpa till. Men att ge sig ut på sajterna och "jaga pedofiler" under fejkade barnkonton är dock ingen vidare bra metod. Dels har resultatet av den typen av "pedofiljakt" i stort sett inget juridiskt värde. Det är inte möjligt att väcka åtal mot någon för brott mot ett påhittat/falskt brottsoffer, och därför finns det ingen möjlighet för polisen att arbeta med de ärenden som "pedofiljägare" genererar. Vi på Kamrat tar dock alltid tacksamt emot tips, för de bryter i många fall mot våra regler, men det kan aldrig gå vidare till ett polisärende.

Och vi ser också att fenomenet att jaga pedofiler under falsk, minderårig identitet riskerar att förvärra det här problemet eftersom det ger vuxna på sajten intrycket att det finns en massa barn här som är intresserade av att "snacka sex". Det gör det faktiskt inte! Men en väldigt stor andel av de "pedofiljägare" som vi har sett på sajten genom åren är tyvärr väldigt intresserade av att prata sex med äldre. En alltför stor andel söker aktivt den typen av kontakter och i vissa fall t.o.m. tjatar på män att snacka sex. Men även de som agerar passivt och "sköter det snyggt" ger en felaktig bild eftersom barn i regel INTE är intresserade av sådant. Verkliga barn protesterar i regel högljutt direkt (eller ignorerar de personen helt) när någon tar den typen av kontakter. "Pedofiljägare" däremot tenderar att snabbt nappa, inte protestera och t.o.m. uppmuntra samtalet, och vi hittar dem ofta i långa sexuella konversationer med de här männen, vilket är just exakt vad de här männen vill. Och ofta hinner vi kasta ut mannen långt innan pedofiljägaren hunnit berätta att det inte är ett verkligt barn bakom kontot. Det medför att den vuxne lämnas i tron att det finns en massa barn på Kamrat som är intresserade av det här, vilket är djupt problematiskt.

I den uppmärksamhet som Kamrat fått på sociala medier senaste dagarna skrivs mycket om hur de som nu kallar sig "nätvandrare" blir utkastade medan pedofilerna får vara kvar. Det är en djupt orättvis beskrivning, eftersom vi givetvis försöker agera på alla olika regelbrott - inte enbart de som registrerat sig under falsk identitet. Enda anledningen att de som beskrivs ha tagit grova sexuella kontakter har fått vara kvar på Kamrat är att de inte har blivit anmälda till oss! Faktum är att från de nästan 400 fejk-konton som registrerades som falska 15-årigar för ca två dygn sedan fick vi enbart in ca 10-15 anmälningar! På riktigt! Och det känns djupt orättvist att samma personer som utkräver ansvar från oss inte själva ens orkar anmäla...

 

 
     
   Grooming och vuxnas sexuella kontakter med barn  
     
 

Vi på Kamrat har alltid tagit en stark ståndpunkt och en aktiv roll i problematiken med vuxna som söker sexuella kontakter med barn. Det vet alla som varit medlem här ett tag, och det vet även ett ganska stort antal män som har blivit dömda för sexualbrott mot barn baserat på den bevisning och den hjälp vi kunnat bidra med i brottsutredningar genom åren.

Problemet för oss på Kamrat är dock att vi ofta känner oss ganska ensamma i kampen mot dessa män (för det är till 99,9 % män vi talar om). Vi har tyvärr inget vidare starkt stöd av gällande lagstiftning som den ser ut i dag, så polis och rättsväsende kan i princip enbart gripa in efter att någonting redan har hänt. Det innebär att dessa män ofta enbart bryter mot våra regler på sajten, och det enda vi på Kamrat kan göra är att kasta ut dem, försöka se till att de inte registrerar sig igen, och skicka information om vad de sysslar med till polisen som rent underrättelsematerial. De män som uppvisar ett oroväckande sexuellt intresse för barn och som tar denna typ av kontakter är i regel ganska få till antalet, men i gengäld är deras kontaktförsök många och de är extremt aktiva. De är ofta välkända såväl av oss som av polisen. Både vi och polisen har ofta full identitet på dem, vi vet exakt vad de sysslar med och att de intresserar sig för barn, men så länge det inte finns ett misstänkt brott och ett brottsoffer gör de sig "bara" skyldiga till ett grovt regelbrott hos oss, och vi kan bara kicka ut dem och försöka spärra framtida registreringsförsök från dem.

Men de tekniska möjligheter som står till buds för att spärra någon på nätet är tyvärr starkt begränsade, och det är i princip inte möjligt att hålla en person borta från en sajt. Många av de här männen återkommer till sajten, ibland efter bara 10 minuter, och registrerar sig igen med ny IP-adress, ny mailadress, ny identitet. En stor andel av de män som kastas ut i sådana här sammanhang visar sig efter lite efterforskning har blivit utkastade ett mycket stort antal gånger tidigare. Vissa har hundratals eller t.o.m. tusentals konton bakom sig, och de blir utkastade gång på gång på gång. Internet är i grunden ett anonymt medium - på gott och ont. Hela nätet bygger på att inte ens vi som driver sajterna automatiskt ska kunna spåra och identifiera vem som besöker oss, och det är till gagn och skydd för att vanliga hederliga inte ska råka illa ut på skurksajter. Men samma anonymitet utnyttjas i ont uppsåt av nättroll, pedofiler, bedragare och näthatare, och att hitta en effektiv lösning på detta problem är den största utmaning som nätet stått inför under hela Internets historia! Vi på Kamrat önskar att vi hade en lösning på detta problem, för gudarna ska veta att även vi är dödligt trötta på de här männen, men det har vi tyvärr inte. Det har faktiskt ingen, och debatten kring nätets baksidor förs ständigt och den följs med stort intresse även av oss.

I de mer allvarliga fallen där även lagbrott kan misstänkas uppmuntrar och hjälper vi alltid brottsoffret att göra en polisanmälan. En formell anmälan måste göras från den som utsatts för brott för att polisen ska kunna inleda ett ärende, och det material vi på Kamrat själva skickar till polisen är främst som underrättelsematerial och för kartläggning. En polisanmälan ska göras till ditt lokala poliskontor, och om polisen väljer att gå vidare med ärendet kan de begära ut allt material som rör ärendet från oss, så hjälper vi gärna till. Vi har allting lagrat hos oss, även från konton som kastats ut eller avregistrerats.

Vi har tätt samarbete med Noa, och i ärenden som gäller mer generella tips kan man även kontakta dem direkt på: itbrott.desk.noa@polisen.se
Eller: Anders Ahlqvist, It-brottsexpert
Polisens nationella operativa avdelning, Noa
Tel: 114 14

 

 
     
   Åldersfördelning på Kamrat  
     
 

Slutligen vill vi även passa på att sätta lite perspektiv på hur pass stor problematiken med grooming faktiskt är på Kamrat i dagsläget. Kamrat har aldrig varit en sajt för barn, men för ca 10-12 år sedan hade vi en stor grupp minderåriga medlemmar. Vi har därför jobbat med grooming-frågan långt innan begreppet "grooming" etablerades. Men idag har sajten väldigt få aktiva medlemmar under 18 år. Därför har vi nu också väldigt få verkliga brottsoffer när det handlar om grooming och sexualbrott mot barn, och i de polisärenden som vi jobbar med har vi och polisen ofta svårt att hitta ett enda potentiellt (verkligt) brottsoffer. De här männen sitter oftast och snackar sex med falska konton.

Lite statistik:
Medelåldern på kamrat är i dagsläget över 25 år.
Under kvällstid är medelåldern bland inloggade användare 27-28 år.

Statistik över konton och registreringar finns här:
http://www.kamrat.com/kamrat/kamrat?do=showKamratStatistics

Åldersfördelning i detalj:
http://www.kamrat.com/kamrat/kamrat?do=showStatic&file=fullAge

Kamrat har i dag 15-årsgräns, men det är normalt väldigt få som registrerar sig med 15 år som ålder. I genomsnitt har det den senaste månaden registreras färre än 5 konton per dygn med ålder 15 år angivet (med undantag av de senaste tre dygnen).

De två senaste dygnen, efter uppmärksamhet på sociala medier och uppmaning att registrera falska konton hos oss, så har 300-400 konton per dygn registrerats som 15 år! D.v.s. i stort sett samtliga de 15-årskonton som är aktiva på Kamrat just nu är falska konton, skapade av de som nu felaktigt kallar sig själva för "nätvandrare".

Här är en graf över antal registrerade 15-årskonton per dygn senaste månaden,
fram tills idag 2016-12-07:


Vi har som sagt stor förståelse för att många är oroliga över hur ungas vardag på nätet ser ut, men då bör man nog också göra den undersökningen på de sajter där barnen faktiskt finns. Och de finns faktiskt inte på Kamrat nuförtiden - det har de inte gjort på flera år.

Vi är lika förfärade och oroade som alla andra över hur en del män kontaktar vad de tror är barn, och vi försöker agera så kraftfullt vi kan för att få bort dessa män. Men samtidigt är det faktiskt i praktiken väldigt få barn som är aktiva på Kamrat nu och utsätts för denna typ av kontakter.

Ta hand om er!
/Kamrat.com